§ 101 Virkanimikkeen muuttaminen

Lataa 

PRIDno-2021-2347

Päätöspäivämäärä

11.6.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Sivistystoimialan toimintasäännön § 25 mukaan tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöjohtaja toimialajohtajaa kuultuaan. 

Konsernipalvelu -esikuntayksikön toimintasäännön § 21 mukaan henkilöstöjohtaja päättää virkanimikkeen ja toimien nimikkeen sekä kelpoisuusehtojen muuttamisesta.

Päätös

Päätän, että perusopetuksen lehtori [peitetty] virkanimike muutetaan lukiokoulutuksen ja perusopetuksen lehtoriksi 1.8.2021 alkaen.

Päätän, että lukiokoulutuksen ja perusopetuksen lehtorin (virka) peruspalkka määrytyy 1.8.2021 alkaen hinnoittelun 40404017 mukaan.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö