§ 162 Virkanimikkeen muuttaminen

Lataa 

PRIDno-2022-4963

Päätöspäivämäärä

14.9.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Sivistystoimialan toimintasäännön pykälän 22 mukaan henkilöstöjohtaja päättää virkanimikkeen muutoksesta tai kelpoisuusehtojen muutoksesta.

Kuvaus

Sivistystoimialalla opetushenkilöstön virkanimikkeitä muutetaan tarkoituksenmukaisemmiksi sitä mukaa, kun virat jäävät avoimiksi ja kun tarvetta nimikkeiden muutokseen tulee.

Sivistystoimialan toimintasäännön pykälän 22 mukaan henkilöstöjohtaja päättää virkanimikkeen muutoksesta tai kelpoisuusehtojen muutoksesta.

Porin Lyseon lukio ja Porin suomalaisen yhteislyseon lukio muodostivat uuden Porin lukion 1.8.2021 alkaen. Lukioiden toiminnot keskittyivät samaan rakennukseen 1.8.2022 alkaen ja tässä yhteydessä myös Porin suomalaisen yhteislyseon koulu ja Lyseon koulu yhdistyvät.

Uudessa tilanteessa opetustarpeita tarkastellaan uudelleen. Porin lukioon on tarvetta avata lukion lehtorin virka (opinto-ohjaaja) 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Kyseinen virkanimike puuttuu, mutta Porin lukiossa on lukion ja perusopetuksen yhteinen lehtorin virka (opinto-ohjaus/oppilaanohjaus), jonka vakituinen tekijä on irtisanoutunut 30.11.2022 alkaen. Lukioiden yhdistymisen seurauksena tarvetta perusopetuksen opetustunneille ei tässä kyseisessä virassa enää ole.

Sivistystoimialan toimialajohtaja esittää, että Porin lukiossa lukion ja perusopetuksen yhteinen lehtorin virka (opinto-ohjaus/oppilaanohjaus) muutetaan lukion lehtorin (opinto-ohjaus) viraksi 1.12.2022 alkaen. Kyseinen virka puuttuu tällä hetkellä oppilaitoksesta ja viralle on tarvetta lukiomuutoksen seurauksena.

Päätös

Päätän, että Porin lukiossa lukion ja perusopetuksen yhteinen lehtorin virka (opinto-ohjaus/oppilaanohjaus) muutetaan 1.12.2022 alkaen lukion lehtorin (opinto-ohjaus) viraksi.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö