§ 82 Virkanimikkeiden muuttaminen

Lataa 

PRIDno-2021-2064

Päätöspäivämäärä

28.5.2021

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Sivistystoimialan toimintasäännön 25 §:n mukaan virkanimikkeiden muuttamisesta päättää henkilöstöjohtaja. Konsernipalveluiden toimintasäännön 21 §:n mukaisen henkilöstöjohtajan erityisen toimivallan mukaan henkilöstöjohtaja päättää virkanimikkeen muuttamisesta. 

Päätös

Päätän, että seuraavat avoinna olevat virat muutetaan erityisluokanopettajan viroiksi:

(2185) Perusopetuksen lehtori (englanti, ruotsi) Länsi-Porin yhtenäiskoulu

(0036) Perusopetuksen lehtori (englanti, ranska) Cygnaeuksen koulu

(2232) Perusopetuksen lehtori (historia, yhteiskuntaoppi) Kaarisillan yhtenäiskoulu

(2231) Perusopetuksen lehtori (äidinkieli ja kirjallisuus) Meri-Porin yhtenäiskoulu.

 

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö