§ 2 Hankintapäätös, Pohjatuulentien rumpu

Lataa 

PRIDno-2020-6496

Päätöspäivämäärä

8.1.2021

Päätöksen tekijä

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies

Päätöksen perustelut

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Toimittajan kanssa on käyty keskustelu ja toimittaja on ymmärtänyt tarjouspyynnön.

 

 

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Pohjatuulentien rumpu hankitaan Oy Viacon Ab:ltä tarjouksen 16.12.2020 mukaisesti.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö