§ 19 Hankintapäätös Pohjoisväylän alikulkusiltojen suunnittelusta

Lataa 

PRIDno-2021-1029

Päätöspäivämäärä

29.4.2021

Päätöksen tekijä

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies

Päätöksen perustelut

Selonottoneuvottelujen jälkeen kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Halvimman tarjouksen antoi Ramboll Finland Oy. Suunnittelusopimus voidaan tehdä, kun tämä päätös on lainvoimainen. 

 

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännön 4§:n nojalla päätän oikeuttaa kohteen rakennuttajan laatimaan Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon alikulkusiltojen suunnittelusta konsulttisopimuksen halvimman tarjouksen tehneen Ramboll Finland Oy:n kanssa hintaan 58 000 € (alv 0%).

 

 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, infrajohtamisen toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö