§ 47 Klasipruukin oleskelukatos, hankinta

Lataa 

PRIDno-2021-4765

Päätöspäivämäärä

14.10.2021

Päätöksen tekijä

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies

Päätöksen perustelut

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Valintaperusteina olivat tuotteen muoto, materiaali ja siihen kuuluvat istuimet sekä se, että mallista löytyi myös sopiva koko viereiseen koira-aitaukseen. 

 

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännön 4§:n nojalla toimintayksikön esimies päättää suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, joiden arvo on enintään 60 000 euroa. Päätän edellä mainituin perustein, että Klasipruukin oleskelukatos hankitaan Lappset Group Oy:ltä hintaan 5 260 € (alv0%).

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, infrajohtamisen toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö