§ 48 Koiviston ulkoilupuisto, liikenteellinen tarkastelu

Lataa 

PRIDno-2020-6783

Päätöspäivämäärä

21.10.2021

Päätöksen tekijä

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies

Päätöksen perustelut

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Infrajohtaminen ja lähiöhankkeen edustajat pitävät tarjousta hyvänä ja suunnitelman laatimista tärkeänä alueen kehittämisen edistämiseksi. Suunnittelutyö maksetaan Teknisen toimialan investoinnilta 14131002 Viheralueiden arvaamattomat työt. Laskussa tulee olla näkyvissä seurantanumero S2 14104709 Porin lähiöhanke 2020-22. Lähiöhanke saa suunnittelukustannuksiin valtionavustusta.  

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännön 4§:n nojalla toimintayksikön esimies päättää suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, joiden arvo on enintään 60 000 euroa. Päätän, että Koiviston ulkoilupuiston valaistussuunnittelu hankitaan Sitowise Oy:ltä tarjouksen 7.10.2021 mukaisesti hintaan 6 300 €(alv0%). Tämä päätös korvaa infrajohtamisen toimintayksikön esimiehen päätöksen §48, jossa oli väärä tarjouksen päivämäärä. 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, infrajohtamisen toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö