§ 55 Ahlaisten jätevedenpuhdistamon purku, urakoitsijan valinta.  

Lataa 

PRIDno-2021-4437

Päätöspäivämäärä

23.9.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ja olivat hyväksyttävissä

Urakoitsijan valintaperuste on edullisin urakkahinta.

Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko on päätösesityksen liitteenä.

Edullisimman urakkahinnan tarjonnut urakoitsija on Rakennepurku M&K Oy.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

 

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos valitsee purku-urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Rakennepurku M&K Oy:n ja solmii pienurakkasopimuksen purku-urakasta tämän kanssa

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi