§ 42 Anodikentän uusiminen

Lataa 

PRIDno-2021-2697

Päätöspäivämäärä

4.6.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Alkuperäisen laitteiston toimittanut Tekimet Oy on tehnyt laitteista ja tarvikkeista tarjouksen, 20 264,29 €.

Päätös

Porin Vesi tilaa päävesijohdon Isojoenrannan katodisen suojauksen uusimisen laitteet ja tarvikkeet alkuperäisen suojauksen toimittaneelta Tekimet Oy:ltä hintaan 20 264,29 €.

Allekirjoitus

Jouko Halminen, vs johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi