§ 25 Häiriötiedotejärjestelmän hankinta

Lataa 

PRIDno-2019-2150

Päätöspäivämäärä

16.4.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Tiedottaminen vedenjakelun häiriötilanteista asiakkaille on ollut joissain tilanteissa hankalaa ja sen onnistumista on kritisoitu. UMS Alert –huoltotiedotusjärjestelmä on kehitetty tähän tarkoitukseen ja käytössä lukuisilla vesihuoltolaitoksilla ja viranomaistahoilla. 

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi