§ 4 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen raakaveden pH:n säätötavan muutoksen suunnittelu

Lataa 

PRIDno-2020-83

Päätöspäivämäärä

8.1.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen nykymuotoisen prosessin on suunnitellut Pöyry Finland Oy vuosina 1999, 2013 ja 2018. Pöyry Finland Oy:n seuraaja on AFRY Finland Oy. Yritys tuntee siten laitoksen hyvin aiemmista töistään. Yrityksellä on laaja-alainen osaaminen tarvittavilta suunnittelu aloilta.

Porin Vesi on pyytänyt 4.12.2019 AFRY Finland Oy:ltä tarjouksen edellä esitetyitä suunnittelusta ja urakkakasiakirjojen laadinnasta.

AFRY Finland Oy on antanut tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen 7.1.2020. Tarjous on annettu KSE 2013 kohdan 5.2.1. mukaisena kokonaispalkkiohinnoitteluna hintaan 18.800,00 €, alv 0 %.

Tarjouksen hinta alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon. Tarjous on työn laajuus ja vaativuus huomioiden hyväksyttävissä.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa  Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen raakaveden pH:n säätötavan muutoksen suunnittelun AFRY Finland Oy:ltä tarjouksen 7.1.2020 mukaisesti hintaan 18.800,00 €, alv 0 %.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi