§ 62 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen selkeytetyn kalkkihiekan käsittely 2022-2023

Lataa 

PRIDno-2021-4701

Päätöspäivämäärä

7.10.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Hinnat ovat perusteltuja toiminnan luonne huomioiden. Hankinta on erityisalojen hankintalain kynnysarvoa alempi

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa vuosina 2022-2023 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen selkeytetyn kalkkihiekan poiston Envor Group Oy:ltä yhtiön 7.10.2021 antaman tarjouksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi