§ 12 Harmaalinna Sampola paineviemäri ja vesijohto 2021, urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2021-679

Päätöspäivämäärä

12.2.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Tarjouspyyntö lähetettiin yhdeksälle urakoitsijalle, joista kahdeksan jätti tarjouksen määräaikana.

Urakan valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjousten avauspöytäkirja/vertailutaulukko on päätösesityksen liitteenä.

Urakkaneuvottelu halvimman tarjouksen jättäneen K.Hemmilä  Oy:n kanssa on pidetty 12.2.2021.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Päätös

Porin Vesi päättää valita Harmaalinna Sampola paineviemäri ja vesijohto 2021 urakan toteuttajaksi halvimman tarjouksen jättäneen K.Hemmilä Oy:n ja tehdä urakkasopimuksen tämän urakoitsijan kanssa 128 000 €:n kokonaishintaan.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi