§ 11 Harmaalinna Sampola putket 2021, putkitoimittajan valinta

Lataa 

PRIDno-2021-640

Päätöspäivämäärä

11.2.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Tarjouspyyntö lähetettiin neljälle putkitoimittajalle. Neljä toimittajaa jätti tarjouksen määräaikana.

Tarjouspyyntökirje sekä tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko ovat päätösesityksen liitteenä.

Putkitoimittajan valintaperusteena on halvin hinta.

Halvimman tarjouksen jätti Onninen Oy.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

 

Päätös

Porin Vesi päättää valita Harmaalinna Sampola paineviemäri ja vesijohto 2021 sekä Murtotie Professorintie linjan putkitoimittajaksi halvimman hinnan jättäneen Onninen Oy:n ja tekemään tämän kanssa 160 893 €:n (alv 0%) suuruisen tilaussopimuksen. 

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi