§ 48 Hoitotaso ja nostopalkit keskuspuhdistamolle

Lataa 

PRIDno-2019-4647

Päätöspäivämäärä

25.9.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Tarjous saatiin kahdelta yritykseltä. Tarjousten vertailu on liitteenä. Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Hinnaltaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jätti Länsi-Suomen Teollisuuspalvelut Oy.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa hoitotason ja nostopalkit Luotsinmäen keskuspuhdistamolle edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneeltä Länsi-Suomen Teollisuuspalvelut Oy:ltä.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi