§ 78 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, Murskatie 9

Lataa 

PRIDno-2021-5233

Päätöspäivämäärä

9.11.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Kulutusvertailu ja laskelma

Päätös

Laskelman mukaisesti hyvitetään vesi- ja jätevesimaksua 193 m3, 727,61 €.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi