§ 60 Instrumenttiasentajan valinta

Lataa 

PRIDno-2020-5001

Päätöspäivämäärä

11.9.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Tehtävään valittavaksi esitettävä ja varalle esitettävä täyttävät hakuilmoituksessa ilmoitetut kelpoisuusvaatimukset, Instrumenttiasentajaksi valittavaksi esitettävä henkilö soveltuu hakijoista parhaiten tehtävään hakemus, haastattelu ja työkokemus huomioiden. 

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos valitsee instrumenttiasentajan tehtävään sähkövoimatekniikan mekaanikko Niko Lahden ja varalle sähkö- ja automaatioasentaja Mikko Mäkilän. 

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi