§ 19 Järventaustan pohjoisen valtaojan A ja B ruoppaus, urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2022-10

Päätöspäivämäärä

18.2.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Määräaikaan mennessä tarjouksia oli saapunut kaksi kappaletta. Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hinnaltaan edullisemman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen on jättänyt Maanrakennus Mykrä Oy.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa ojien perkuutyön tarjouspyynnön "12.1.2022 Järventaustan avo-ojien perkaus", sekä tarjouksen liitteiden ja tarjouksen "15.2.2022 Tarjous ojien perkauksesta" mukaisesti Maanrakennus Mykrä Oy:ltä.

Porin Vesi, liikelaitos solmii maanrakennustyön pienurakkasopimuksen urakasta Maanrakennus Mykrä Oy:n kanssa tarjouksen mukaiseen hintaan..

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi