§ 75 Jäteveden siirtoajo paineviemärin sulkuventtiilin vaihtotyön yhteydessä

Lataa 

PRIDno-2019-6173

Päätöspäivämäärä

17.12.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Tarjoushinta on työn luonne huomioiden hyväksyttävissä. Hankinta alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa paineviemärin vaihtotyön aikaisen jäteveden siirtoajon välillä Pihlava-Ulasoori Veikko Lehti Oy:ltä yhtiön 5.12.2019 antaman tarjouksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi