§ 1 Kaanaan vesitornin näköalaravintolan ikkunoiden uusimisurakka

Lataa 

PRIDno-2019-222

Päätöspäivämäärä

11.1.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

 

Tarjoukset saatiin kahdelta (2) yritykseltä. Halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jätti RMK Rent Oy. Liitteenä on tarjousvertailu.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Hankinta on erityisalojen hankintalain kynnysarvoa alempi.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos solmii Kaanaan Vesitornin näköalaravintolan ikkunoiden uusimisurakasta pienurakkasopimuksen halvimman tarjouksen jättäneen RMK Rent Oy:n kanssa.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, Porin Vesi, liikelaitoksen johtaja

Organisaatiotieto

Porin Vesi