§ 52 Kirkkoranta sadevesipumppaamon saneeraus 2021, urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2021-4081

Päätöspäivämäärä

8.9.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Flowplus Oy jätti kaksi tarjousta, toinen Sulzerin pumpuilla ja toinen Flygtin pumpuilla.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Flowplus Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen sisältyy Flygtin pumput.

Urakkaneuvottelu halvimman kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen jättäneen Flowplus Oy:n kanssa on pidetty 2.9.2021.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

 

 

 

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos päättää valita Kirkkorannan sadevesipumppaamon saneerausurakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Flowplus Oy:n.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi