§ 10 Lietteenkuivauslinkojen käyttö-, huolto-, ja optimointikoulutus Söborgissa Tanskassa

Lataa 

PRIDno-2020-476

Päätöspäivämäärä

28.1.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamolla on kaksi Alfa Laval Nordic Oy:n toimittamaa Aldeg-lietteenkuivauslinkoa, joiden käytöstä ja ylläpidosta puhdistamon käyttöhenkilökunta huolehtii.Työmatkan ja koulutuksen kokonaiskustannukset kolmelta hengeltä ovat noin 3.800 €, alv 0 %. 

Päätös

Käyttöinsinöörin sijainen, prosessianalyytikko [peitetty], laitosmies [peitetty] ja laitosmies [peitetty] oikeutetaan tekemään työmatka  Alfa Laval Nordic Oy:n järjestämään dekantterilinkojen käyttö-, huolto-, ja optimointikoulutukseen Söborgiin Tanskaan 31.3.-2.4.2020.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi