§ 12 Lukkarinsannan varavesilaitoksen dispersioveden tuotannon muutoksen automaatiourakka

Lataa 

PRIDno-2020-355

Päätöspäivämäärä

28.1.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Molemmat tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä urakoitsijalle asetetut vaatimukset. Edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jätti Power Instruments Oy. Tarjousvertailu on liitteenä. Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Urakkahinta alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos valitsee urakoitsijaksi Lukkarinsannan varavesilaitoksen dispersioveden tuotannon muutoksen automaatiourakkaan edulllisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneen Power Instruments Oy:n tarjouksen 21.1.2020 mukaiseen hintaan.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi