§ 65 Lumen auraus Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen alueilla 2020-21

Lataa 

PRIDno-2019-4854

Päätöspäivämäärä

5.11.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Henry Juhola Oy jätti ainoan tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen piha-alueen lumen aurauksen ja hiekoituksen sekä huoltoteiden ja Harjakankaalta Ruosniemeen johtavan Vesijohtotien lumen aurauksen vuosina 2020-2021 Henry Juhola Oy:ltä.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi