§ 81 Luotsinmäen keskuspuhdistamon raakasekalietepumppaamon nostimien hankinta

Lataa 

PRIDno-2021-5398

Päätöspäivämäärä

23.11.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Vastaava puominosturi on käytössä Lavian jätevedenpuhdistamolla ja se on osoittautunut toimivaksi, hyväksi laitteeksi. Tämän lisäksi Laviaan hankittu sähkökäyttöinen nostin sopii suoraan uusiin asennettaviin puominostureihin, eikä sellaista tarvitse erikseen hankkia.

Konecranes Finland Oy on jättänyt tarjouksen kahdesta Konecranes SCP-XK-S-500-2000-3000 - puominosturista toimituskuluineen.

Tarjous on hyväksyttävissa ja hankinnan kokonaisarvo alittaa erityisalojen hankintojen kynnysarvon.

Kustannuksista vastaa Kiinteistö Oy Luotsinmäen keskuspuhdistamo ja nostimien uusinta on osa yhtiön investointisuunnitelmaa.

 

 

 

 

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa kaksi puominosturia Konecranes Finland Oy:ltä tarjouksen toiviju1-000385/2 18.11.2021 mukaisesti, ilman option A-käyttöä.

 

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi