§ 51 Luotsinmäen keskuspuhdistamon rikkihapposäiliön pesu

PRIDno-2022-2568

Päätöspäivämäärä

16.5.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Säiliön tyhjennyksestä ja pesusta pyydettiin tarjous Fortum Waste Solutions Oy:ltä, jolla on työhön tarvittava ammattitaito, kalusto sekä osaaminen jätteen käsittelyyn.

Fortum Waste Solutions Oy kävi tutustumassa kohteeseen ja antoi budjettitarjouksen työstä. Tarjous on työn laajuus ja vaativuus huomioon ottaen hyväksyttävissä.

Hankinta alittaa erityisalojen hankintojen kynnysarvon.

Kuvaus

Luotsinmäen keskupuhdistamolla on käytetty rikkihappoa jäteveden neutralointiin tarvittaessa.

Neutralointia ei ole tarvinnut tehdä viimeisen 10 vuoden aikana.

Rikkihapposäiliö tulee tyhjentää ja pestä, koska ko. ainetta ei tällä hetkellä tarvita käytössä. Säiliö ja annostelujärjestelmä jätetään paikoilleen tulevaa mahdollista käyttöä varten..

Päätös

Päätetään edellä mainituin teknisin ja taloudellisin perustein, että rikkihapposäiliön tyhjennys ja pesu tilataan katselmuksen 29.4.2022 ja tarjouksen 2.5.2022 mukaisesti Fortum Waste Solutions Oy:ltä

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi