§ 10 Luotsinmäen keskuspuhdistamon toisen ferrisulfaattialtaan korjauspinnoitus

Lataa 

PRIDno-2019-1110

Päätöspäivämäärä

4.3.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Ulvilan Lasikuitu Oy:n tarjouksen 1.3.2019 hinnat ovat seuraavat: työssä tarvittavat telineet ja sääsuojat 4.500 €, alv 0 %, hiekkapuhallus 1.800 €, alv 0 % ja lasikuidutus 6.800 €, alv 0 %. Mahdollisten muiden töiden yksikköhinta on 55 €, alv 0 %. Hinnat ovat urakkakohde ja työn vaativuus huomioiden hyväksyttävissä.

Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon. Urakan kustannuksista vastaa Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo.            

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa Luotsinmäen keskuspuhdistamon toisen ferrisulfaattialtaan korjauspinnoituksen Ulvilan Lasikuitu Oy:ltä tarjouksen 1.3.2019 mukaisesti.  

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi