§ 13 Luotsinmäen keskuspuhdistamon tulopumppaamon ja pääviemärin osien korjausurakan valvonta

Lataa 

PRIDno-2020-535

Päätöspäivämäärä

30.1.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon. Ramboll Finland Oy tuntee kohteen hyvin, koska on suunnitelut korjausurakan. Tarjoushinta on kohteen laajuus huomioiden hyväksyttävissä.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa Luotsinmäen keskuspuhdistamon tulopumppaamon ja pääviemärin osien korjausurakan valvonnan Ramboll Finland Oy:ltä tarjouspyynnön 24.1.2020 ja tarjouksen 28.1.2020 mukaisesti.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi