§ 34 Luotsinmäen keskuspuhdistamon tulopumppaamon ja pääviemärin korjausurakan lisätöitä

Lataa 

PRIDno-2020-2496

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Lisätyötarjoukset ovat töiden laajuus huomioiden hyväksyttävissä. Hinnat alittavat erityisalojen hankitalain mukaisen kynnysarvon.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa edellä luettelut Luotsinmäen keskuspuhdistamon tulopumppaamon ja pääviemärin korjausurakan lisätyöt urakoitsijan toimivalta PRM Yhtiöt Oy:ltä.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi