§ 56 Luotsinmäen keskuspuhdistamon välppäjätteen ja hiekan kuljetus ja käsittely 2020-21

Lataa 

PRIDno-2019-4928

Päätöspäivämäärä

14.10.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Veikko Lehti Oy on jättänyt 14.10.2019 päivätyn tarjouksen näiden jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä 2020-2021 seuraavasti:

Välppäjäte:

  • Kuljetus 350,00 €/lava
  • Jätteenkäsittely, energiahyötykäyttö 130,00 €/t, alv 0 %
  • Punnitus 13,00 €/lava

Hiekkajäte:

  • Kuljetus 60,00 €/lava                                                                                               

Hankinnan kuljetusten arvo on noin 16.000 €, alv 0 % ja välppäjätteen käsittelyn arvo noin 28.000 €, alv 0 %. 

Hankinnan kokonaisarvo on erityisalojen hankintalain kynnysarvoa alempi. Hinnat ovat hyväksyttävissä.                        

Veikko Lehti Oy on hoitanut asianmukaisesti välppäjätteen ja hiekan kuljetuksia myös vuosina 2018-19.

Päätös

 Porin Vesi, liikelaitos tilaa edellä esitetyin perustein välppäjätteen ja hiekanerotuksessa erotetun hiekan kuljetuksen ja käsittelyn ajalla 1.1.2020-31.12.2021 Veikko Lehti Oy:ltä tarjouksen 14.10.2017 mukaisesti.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi