§ 66 Luotsinmäen keskuspuhdistamon välppäjätteen ja hiekan kuljetus ja käsittely 2022-2023

Lataa 

PRIDno-2021-4856

Päätöspäivämäärä

19.10.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Veikko Lehti Oy on jättänyt 15.10.2021 päivätyn tarjouksen näiden jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä 2022-2023 seuraavasti:

Välppäjäte:

  • Kuljetus 368,00 €/kerta
  • Jätteenkäsittely, energiahyötykäyttö 130,00 €/t, alv 0 %
  • Punnitus 13,00 €/kerta

Hiekkajäte:

  • Hiekkalavan tyhjennys 70,00 €/kerta                                                                                               

Hankinnan kuljetusten arvo on noin 18.000 €, alv 0 % ja välppäjätteen käsittelyn arvo noin 31.000 €, alv 0 %. 

Hankinnan kokonaisarvo on erityisalojen hankintalain kynnysarvoa alempi. Hinnat ovat hyväksyttävissä.                        

Veikko Lehti Oy on hoitanut asianmukaisesti välppäjätteen ja hiekan kuljetuksia myös vuosina 2018-2021.

Päätös

 Porin Vesi, liikelaitos tilaa edellä esitetyin perustein välppäjätteen ja hiekanerotuksessa erotetun hiekan kuljetuksen ja käsittelyn ajalla 1.1.2022-31.12.2023 Veikko Lehti Oy:ltä tarjouksen 15.10.2021 mukaisesti.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi