§ 77 Natriumhypokloriitti 2022

Lataa 

PRIDno-2021-4569

Päätöspäivämäärä

8.11.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailuperuste on halvin kilohinta. 

Vertailuhinnaltaan halvimman säiliöautotoimituksen on tarjonnut Kemira Oyj.

Vertailuhinnaltaan halvimman konttitoimituksen on tarjonnut Bang & Bonsomer Group Oy.

Sopimusten yhteenlaskettu vuosiarvo on noin 17 000,00 € alv 0%.

Hankinnan kokonaisarvo on erityisalojen hankintalain kynnysarvoa alempi.

Päätös

Porin vesi, liikelaitos tilaa talousveden tuotantoon soveltuvan 10% natriumhypokloriitin säiliöautotoimituksella edullisimman tarjouksen jättäneeltä Kemira Oyj:ltä ajaksi 1.1.2022-31.12.2022 tarjouksen mukaisesti.

Porin vesi, liikelaitos tilaa talousveden tuotantoon soveltuvan 10% natriumhypokloriitin konttitoimituksilla edullisimman tarjouksen jättäneeltä Bang & Bonsomer Group Oy:ltä ajaksi 1.1.2022-31.12.2022 tarjouksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi