§ 29 Nyylunti Krakantie jätevesipumppaamon saneeraus 2021, urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2021-1924

Päätöspäivämäärä

21.4.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa huomioitavat seikat on esitetty tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti ETH Group Oy, urakkahinta on 166 300 € (alv 0%).

Päätös

Porin Vesi päättää valita Nyylunti-Krakantien jätevesipumppaamon saneerausurakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen ETH Group Oy:n ja tehdä em. urakoitsijan kanssa urakkasopimuksen 166 300 €:n (alv 0%)  urakkahintaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi