§ 70 Polymeerin hankinta Luotsinmäen keskuspuhdistamon lietteenkuivaukseen vuonna 2020

Lataa 

PRIDno-2019-5226

Päätöspäivämäärä

13.11.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Kaksi tarjousta saatiin. Liitteenä on tarjousvertailu.Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

 Vuosikulutusarvion (25.000 kg/vuosi) mukainen hankinnan arvo noin 64.500 euroa. Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon.

Päätös

 

Porin Vesi, liikelaitos tilaa vuonna 2020 polymeerin Luotsinmäen keskuspuhdistamon lietteenkuivaukseen edullisimman jättäneeltä. Kemira Oyj Industrial & Waterilta. Mikäli tarjotun polymeerin toimivuudessa ilmenee ongelmia tai polymeeristä johtuva käyttömäärä on oletettua suurempi, hankintapäätöstä voidaan muuttaa.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi