§ 51 Porin Veden laitosyksikön paloilmoittimien huoltosopimus

Lataa 

PRIDno-2020-3737

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Are Oy tuntee laitosyksikön paloilmoitinlaitteistot ja on osoittautunut hyvin toimivaksi huoltoliikkeeksi. Hinnoittelu on hyväksyttävissä sopimuksen kokonaisuus ja laajuus huomioiden. Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos solmii Are Oy:n kanssa laitosyksikön paloilmoittimien huoltosopimuksen Are Oy:n toimittaman 14.5.2020 päivätyn huoltospimustarjouksen mukaisesti. 

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi