§ 18 Puusiltojen kansirakenteiden ja kaiteiden uusimisurakka

Lataa 

PRIDno-2019-1818

Päätöspäivämäärä

2.4.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Hinnaltaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antoi Rakennuspalvelu Lindholm Oy. Tarjousvertailu on liitteenä.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tekee puusiltojen kansirakenteiden ja kaiteiden uusimisurakasta pienurakkasopimuksen Rakennuspalvelu Lindholm Oy:n kanssa.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi