§ 6 Reposaaren jätevedenpuhdistamon altaiden betonikannen korjaussuunnittelu

Lataa 

PRIDno-2019-1027

Päätöspäivämäärä

27.2.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Ramboll Finland Oy:n tarjoushinta on selvästi erityisalojen hankintalain kynnysarvoa pienempi. Tarjoushinta on suunnittelutyön vaativa luonne huomioon ottaen hyväksyttävissä.

 

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa Reposaaren jätevedenpuhdistamon altaiden betonikannen korjaussuunnittelun ja tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen 26.2.2019 perusteella edellä esitetyin perustein. 

 

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi