§ 99 Reposaaren jätevedenpuhdistamon lipeäsäiliö

Lataa 

PRIDno-2020-6580

Päätöspäivämäärä

18.12.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Hankinnan arvo on erityisalojen hankintalain kynnysarvoa alempi.  Porin Veden kaikki viime vuosina hankitut annostelysäliöt ovat Ekomuovi Oy:n toimittamia. Hankinnat ovat perustuneet tarjouskilpailuihin. Laitekannan yhtenäisyyden vuoksi on perusteltua tilata Reposaaren pienehkö lipeäsäiliö samalta hyväksi osoittautuneelta toimittajalta.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa Reposaaren jätevedenpuhdistamolle lipeän annostelusäiliön toimituksen ja asennuksen Ekomuovi Oy:ltä tarjouksen 7817 REV B, 17.12.2020 mukaisesti.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi,liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi