§ 7 Sivutoimi-ilmoitus, Mäkinen Pertti

Lataa 

PRIDno-2020-175

Päätöspäivämäärä

13.1.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Sivutoimi-ilmoitus tehdään määräajaksi, vuodeksi kerrallaan, voimassa olevan HR-yksikön 15.10.2019 päivitetyn ohjeen mukaisesti.

Työsuhteisten osalta sivutoimista ja kilpailevasta toiminnasta säädetään työsopimuslain 3. luvun 3.1 §.

"Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailukieltona."

Päätös

Hyväksyn Pertti Mäkisen sivutoimi-ilmoituksen vuodelle 2020.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi