§ 3 Sopimus jätevesiviemäriverkoston analytiikkapalvelun toimittamisesta Porin Vedelle

Lataa 

PRIDno-2020-79

Päätöspäivämäärä

7.1.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Toista vastaavaa palvelua tai sovellusta ei ole tarjolla.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että jätevesiviemäriverkoston analytiikkapalvelu hankitaan Neuroflux Oy:ltä.

Allekirjoitus

llkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi