§ 96 Sopimus laboratoriotutkimuksista ja niihin liittyvistä analyysipalveluista 2021-2022

Lataa 

PRIDno-2020-6089

Päätöspäivämäärä

16.12.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Hankinan arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon. KVVY Tutkimus Oy:n sopimukseen ehdottama hinnoittelu on hyväksyttävissä sekä analyysikohtaisesti arvioiden, että kokonaisuus huomioon ottaen. Valinnan perusteena on lisäksi laboratoriopalveluiden yhteys yhteistarkkailuihin ja asiantuntijapalveluihin.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos solmii KVVY Tutkimus Oy:n kanssa sopimuksen näytteenotto-, laboratorio- ja analyysipalveluista vuosiksi 2021-2022.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi