§ 22 Suuntaporaukset 2022, urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2022-1059

Päätöspäivämäärä

24.2.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjousten avauspöytäkirja/vertailutaulukko on päätösesityksen liitteenä.

Annettujen yksikköhintojen perusteella yhteenlasketun halvimman vertailuhinnan jätti Porin Maastotyö Oy.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

 

Päätös

Porin Vesi päättää valita vuodelle 2022 painejohtojen suuntaporausten suorittajaksi halvimman yksikköhintaperusteisen tarjouksen jättäneen Porin Maastotyö Oy:n.

Allekirjoitus

Jouko Halminen, vs johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi