§ 4 Talousveden valvontatutkimusohjelman ja WSP:n päivitys

Lataa 

PRIDno-2021-250

Päätöspäivämäärä

19.1.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Sweco Infra & Rail Oy on laatinut aiemman Porin Veden valvontatutkimusohjelman ja tuntee ennestään Porin Veden talousveden tuotannon järjestelmät ja valvontaperiaatteet. On perusteltua tilata työ samalta yritykseltä kuin aiemmin, koska tarjous on työn määrä ja vaativuus huomioiden hyväksyttävissä ja hinta alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon.

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos tilaa talousveden valvontatutkimusohjelman ja WSP:n päivityksen Sweco Infra & Rail Oy:ltä tarjouksen (TWE210021,19.1.2021) mukaisesti.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi