§ 95 Ulasoori-Uusiniitty vesijohto 2021, putkitoimittajan valinta

Lataa 

PRIDno-2020-6600

Päätöspäivämäärä

14.12.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Tarjouspyyntö lähetettiin kuudelle putkitoimittajalle. Neljä toimittajaa jätti tarjouksen määräaikana.

Tarjouspyyntökirje sekä tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko ovat hankintaesityksen liitteenä.

Putkitoimittajan valintaperusteena on halvin hinta.

Halvimman tarjouksen jätti Meltex Oy Plastics.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

 

Päätös

Porin Vesi päättää valita Ulasoori Uusiniitty 2021 linjan putkitoimittajaksi halvimman hinnan jättäneen Meltex Oy Plastics:n ja tekemään tämän kanssa 102 749 €:n suuruisen tilaussopimuksen.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi