§ 97 Ulasoori-Uusiniitty vesijohto 2021, urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2020-6683

Päätöspäivämäärä

16.12.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Tarjouspyyntö lähetettiin kahdeksalle urakoitsijalle, joista viisi jätti tarjouksen määräaikana.

Urakan valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjousten avauspöytäkirja/vertailutaulukko on päätösesityksen liitteenä.

Urakkaneuvottelu halvimman tarjouksen jättäneen Porin Maastotyö  Oy:n kanssa on pidetty 16.12.2020.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Päätös

Porin Vesi päättää valita Ulasoori Uusiniitty vesijohto 2021-urakan toteuttajaksi halvimman tarjouksen jättäneen Porin Maastotyö Oy:n ja tehdä urakkasopimuksen tämän urakoitsijan kanssa 118 000 €:n kokonaishintaan.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi