§ 88 Uusiniitty Pihlava vesijohto 2022, urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2021-5947

Päätöspäivämäärä

17.12.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Urakan valintaperusteena on halvin hinta.

Urakkaneuvottelu halvimman tarjouksen jättäneen Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy:n kanssa on pidetty 14.12.2021.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Päätös

 

Porin Vesi päättää valita Uusiniitty Pihlava vesijohto 2022-urakan toteuttajaksi halvimman tarjouksen jättäneen Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy:n.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi