§ 98 Vesijohdon paineenkorotus sekä kaksi jätevesipumppaamoa, toimittajien valinta

Lataa 

PRIDno-2020-6711

Päätöspäivämäärä

18.12.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko on päätösesityksen liitteinä.

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Päätös

Porin Vesi päättää hankkia paineenkorotusaseman sekä jätevesipumppaamot seuraavasti;

Paineenkorotusasema Ämttöö: Oy Grundfos Ab ( 40 255 € ) 

Jätevesipumppaamo Ahlainen: Xylem Water Solutions Suomi Oy ( 44 154 €)

Jätevesipumppaamo Ämttöö: Oy Grundfos Ab ( 53 453 € )

Kaikki laitteet hankitaan Onninen Oy:ltä. Hankinnan yhteishinta on 137 862 € (alv 0%).

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi