§ 33 Vesijohdon pitkäsujutus Uniluoto ja Hillakuja 2019, urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2019-2819

Päätöspäivämäärä

29.5.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Määräaikaan mennessä kaksi urakoitsijaa jätti tarjouksen. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Edullisimman tarjouksen jätti Jullen-Maanrakennus Oy. Urakkaneuvottelu Jullen-Maanrakennus Oy:n kanssa on pidetty 26.4.2019. Avauspöytäkirja/vertailutaulukko on päätösesityksen liitteenä. 

Päätös

Porin Vesi päättää tilata vesijohdon pitkäsujutuksen Uniluodossa ja Hillakujalla edullisimman tarjouksen jättäneeltä Jullen-Maanrakennus Oy:ltä hintaan 112 000,00 € (alv 0%).

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, Porin Vesi liikelaitoksen johtaja

Organisaatiotieto

Porin Vesi