§ 25 Viemäriputkien ja kaivojen hankinta 1.5.2020-30.4.2021

Lataa 

PRIDno-2020-1499

Päätöspäivämäärä

18.3.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Hintavertailutaulukossa ostopaikkojen valintaperuste on kunkin position edullisin kokonaishinta. Toimitusvarmuuden takaamiseksi jokaiseen positioon esitetään valittavaksi kaksi ostopaikkaa. Jos useampi myyjä tarjoaa saman valmistajan tuotetta, niin näistä valitaan vain edullisin.

Kokonaisuudessaan hankinnan arvo on noin 180 000 €/vuosi.

Päätös

Viemäriverkostojen viemäriputket ja kaivot ajalla 1.5.2020-30.4.2021 hankitaan seuraavasti:

Positio 1 Viemäriputket ja yhteet SN 8, n. 100 000 €/vuosi.

1. Onninen Oy

2. Dahl Suomi Oy

Positio 2 Hulevesiputket, n. 40 000 €/vuosi.

1. Onninen Oy

2. Dahl Suomi Oy

Positio 3 Kaivot, n. 40 000 €/vuosi.

1. Onninen Oy

2. Dahl Suomi Oy

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi