§ 76 Yyterinkylän runkovesijohto 2020, urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2019-6029

Päätöspäivämäärä

18.12.2019

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen perustelut

Tarjouspyyntö lähetettiin kahdeksalle urakoitsijalle, joista viisi jätti tarjouksen määräaikana.

Urakan valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjousten avauspöytäkirja/vertailutaulukko on päätösesityksen liitteenä.

Urakkaneuvottelu halvimman tarjouksen jättäneen K Hemmilä Oy:n kanssa on pidetty 16.12.2019.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Päätös

Porin Vesi päättää valita Yyterinkylän runkovesijohto 2020-urakan toteuttajaksi halvimman tarjouksen jättäneen K.Hemmilä Oy:n ja tehdä urakkasopimuksen tämän urakoitsijan kanssa 145 000 €:n kokonaishintaan.

Allekirjoitus

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi